Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

9:26 am 25/05/2020

cuộc nói chuyện có 3 phần và ba câu hỏi đặt ra cho "bà tưng" là: " làm sao để nổi tiếng?", " cái giá phải trả cho sự nổi tiếng đó?", "những mong muốn gì cho tương lai?"

Một số hình ảnh được chụp trên clip của phố bolsa đăng tải

I/ Phần 1 " làm sao để được nổi tiếng"

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

"không hề gọi là scandal gì cả giống như làm theo sở thích"

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

không hề mạc nội y như muốn nói scandal mình làm là đúng

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

những lời nói rất tự tin như trách móc cư dân mạng

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng
 
Đây là video về cuộc nói chuyện phần 1:
  

 
II/ phần 2: "Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng đó"

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng
Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

trả lời rất thoải mái về cái gia phải trả cho việc mình làm

 
Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

 
Đây là video về cuộc nói chuyện phần 2:

 
III/ phần 3:"những mong muốn cho tương lai"
 
Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng

trả lời rất tự tin về tương lai của mình
 
Đây là video về cuộc nói chuyện phần 3:

 
Những bình luận nhận xét dành cho bà tưng của cộng đồng mạng


Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng
Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng


Bà tưng - Lê Thị Huyền Anh và cuộc nói chuyện về scandal trên mạng
Trung Tặng ( sưu tầm)

BÌNH LUẬN FACEBOOK
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Tên
Email
Mã bảo vệ:
 
Diệt mối