Chọn trang phục đi phỏng vấn ngày hè - p1 váy

6:55 pm 18/02/2019

Ngoài việc tìm hiểu về công ty thì diện mạo bên ngoài là yếu tố quan trọng trong buổi phóng vấn. Lựa chọn trang phục thế nào để gây được thiện cảm và lưu giữ ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng được các bạn gái rất quân tâm.

Tùy theo từng tính chất công việc mà bạn có sự lựa chọn trang phục kh