TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

1:01 pm 25/05/2020

TAS là một nhóm nhạc mà công ty Hàn Quốc GP Entertainment đang tiến hành và đào tạo gồm 5 thành viên nam người Việt Nam. Kế hoạch của nhóm dựa trên nền tảng mang tính tiềm năng và khả năng vô hạn như googolplex.

T.A.S  là một nhóm nhạc mà công ty Hàn Quốc GP Entertainment đang tiến hành và đào tạo gồm 5 thành viên nam người Việt Nam. Kế hoạch của nhóm dựa trên nền tảng mang tính tiềm năng và khả năng vô hạn như googolplex. Nhóm là sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc Việt Nam và phong cách Hàn Quốc.
TAS mang ý nghĩa là ‘TIME AND SPACE’ hay chính là "thời gian và không gian"

 TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  
Sơ lược về từng thành viên trong nhóm nhạc

TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  

TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  

TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  

TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  

TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  

TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam  

TAS - Nhóm nhạc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Cùng xem video trailer về các thành viên


 
Ngày 28/11/2015 tơi đây nhóm sẽ trực tiếp gặp khán giả. Mời Quý vị đón xem
teenfashion.vn

BÌNH LUẬN FACEBOOK
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Tên
Email
Mã bảo vệ:
 
Diệt mối